کیفیت نتایج آزمایشگاهي

کیفیت نتایج آزمایشگاهي


منبع انتشار :

 

  • به كارگيري نيروي انساني مجرب

استفاده از کارکنان باتجربه و متعهدی که با شرکت در برنامه های آموزش مداوم اطلاعات خود را به روز نگه می دارند.

  • استفاده از تجهیزات پیشرفته و نوین آزمایشگاهی

با توجه به اهمیت ارائه نتایج صحیح و دقیق آزمایشگاهی و پاسخگویی سریع به نیاز پزشکان و بیماران، آزمایشگاه آفاق متعهد به استفاده از تجهیزات پیشرفته، به روز و مورد تایید مراجع ذیصلاح می باشد. 

  • ایجاد فضای کاری مناسب

تخصیص فضای لازم برای اجرای صحیح فعالیت ها در فرآیندهای مختلف آزمایشگاهی شامل پذیرش و جوابدهی، مکان نمونه گیری مناسب با حفظ حریم خصوصی مراجعه کنندگان، تامین فضای کافی برای انجام آزمایش ها و ....